čtvrtek 12. února 2015

IKTUS - MOZKOVÁ MRTVICE PROJEVY

0

Cévní mozková příhoda je velmi vážný, akutní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc a léčbu. Viz Vznik CMP.

Ischemické cévní mozkové příhody

CMP způsobené trombem nebo embolem. V závislosti na velikosti cévy, která je ucpaná, se příznaky mohou rozvíjet pozvolna, a nebo naopak velmi rychle, během několika hodin. Příznaky se také mohou mírně lišit v závislosti na konkrétní lokalizaci trombu nebo embolu. 

Hemoragické cévní mozkové příhody

CMP, u kterých dochází k prasknutí cévy a následnému krvácení do mozku. Pokud jde o prudké krvácení z velké cévy, mozek je destruován. Stav nemocného se velmi, velmi rychle zhoršuje a dochází k poškození významných mozkových struktur, důležitých například pro dýchání a funkci srdce. Nemocného přímo ohrožuje na životě. 

Pokud je krvácení malé, na mozek "pouze" tlačí. Stav nemocného se nezhorší tak závratně. Začne se postupně projevovat některým z příznaků popsaných níže. 

Jaké příznaky tedy můžeme pozorovat

  • Náhlá těžká porucha hybnosti převážně na jedné polovině těla-obrna, případně úplná ztráta pohybu.
Porucha hybnosti se vždy projeví na opačné straně než na jaké došlo v mozku k mrtvici. Tzn. pokud pozorujeme obrnu vpravo, došlo k cévní mozkové příhodě v levé polovině mozku.
  • Náhle snížení citlivosti až necitlivost nebo naopak brnění a mravenčení-opět nejčastěji na jedné polovině těla a v obličeji.
  • Náhlé obtíže s mluvením a/nebo s porozuměním řeči.
Nemocný mluví velmi málo nebo vůbec. Při mluvení špatně artikuluje, řeč není plynulá, obsahuje časté gramatické chyby. Druhou možností je, že postižení nám vůbec nerozumí, nereaguje, ale sám mluví hodně, artikuluje správně a řeč je plynulá. Řeč ovšem nedává žádný smysl. Nemocný proto působí zmateným dojmem.
  • Náhle vzniklé obtíže při chůze, porucha s udržením rovnováhy, závrať, zvracení, křeče.
  • Náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích, dvojité vidění.
  • Náhle vzniklá bolest hlavy, zmatenost, chvilková ztráta vědomí nebo úplné bezvědomí.

Při podezření na cévní mozkovou příhodu, tedy mrtvici, při zpozorování výše popsaných příznaků, je nutné postiženého udržovat co nejvíce v klidu, nejlépe ve stabilizované poloze nebo s hlavou mírně zvýšenou (asi tak do 30°) a okamžitě!! přivolat RZP. 

Velmi důležité je to hlavně v případě potvrzení ischemické CMP, kde opravdu hrajeme o čas. Je jisté, že ischemická a hemoragická CMP se od sebe nedají odlišit jinak než s použitím CT. Vycházejme ale z toho, že těch ischemických je 75-80%. V případě, že se podaří pacienta dostat do 4,5, nejlépe však do 3h!!! od vzniku prvních příznaků na JIP nejbližší nemocnice nebo do iktového centra (oddělení specializující se na akutní léčbu CMP), může se využít léčebná metoda zvaná trombolýza, jejímž výsledkem je rozpuštění krevní sraženiny v postižené cévě. Tím, že dokážeme cévu opět zprůchodnit a danou část mozku  opět prokrvit, minimalizujeme postižení pacienta. 

Pokud se nám nepodaří dodržet tento čas, který se odborně označuje jako terapeutické okno, nelze bohužel zmíněnou léčbu využít. Důvodem je vznik významných komplikací, které bychom tím způsobili. Především krvácení.

0 komentářů:

Okomentovat