čtvrtek 12. února 2015

IKTUS - MOZKOVÁ MRTVICE VZNIK

0

Tímto článkem se pouštím do problematiky více než důležité, ale také velmi komplikované. Cévní mozková příhoda. CMP, iktus, lidově mrtvice nebo pepka. V ČR se, dle statistických dat, týká asi 345 obyvatel na 100 000. CMP dělíme do dvou skupin dle příčiny. Ischemická cévní mozková příhoda-představuje asi 80% všech CMP. 20% tvoří tzv. hemoragická cévní mozková příhoda. 

Ischemická cévní mozková příhoda

V začátku je opět důležité osvětlit odborné pojmy.  

Ischemie 

Stav, kdy část nějakého orgánu (ale může se týkat i části těla, např. prstů na noze) není zásobena krví. Protože jedním z hlavních smyslů krve je rozvádět kyslík, daná část orgánu se v takové chvíli "začíná dusit". Pokud dojde včas k obnovení krevního průtoku, lze ještě neprokrvenou část více, či méně zachránit. Pokud k obnovení nedojde, tak ta část orgánu, která nedostává krev, odumírá, a s ní zaniká i funkce, kterou zajišťuje. S ischemií se nejčastěji setkáme u infarktu myokardu a právě u cévní mozkové příhody.

Příčiny ischemie mozku
  • 40% - trombóza - tvorba krevní sraženiny na podkladě aterosklerotického plátu ve velkých a středně velkých mozkových cévách a jejich postupný uzávěr
  • 20% - tvorba aterosklerotických plátů v malých mozkových cévách s jejich následným ucpáním  
  • 16% - embolizace ze srdce - vytvoření krevní sraženiny v srdci s jejím následným vmetením do mozkových cév 
  • Ostatní - například při krevních onemocněních typu zvýšené srážlivosti

Ateroskleróza

Onemocnění cév. Jedná se o dlouhodobě probíhající zánět. Stimulem k rozvoji takovéhoto zánětu je zvýšené množství tzv. aterogenních LDL částic v krvi. Tyto části, molekuly, obsahují vysoké množství cholesterolu. LDL částice se svým cholesterolem pronikají do cévní stěny a zde stimulují tvorbu zánět. Dochází k vytvoření aterosklerotického plátu, který obsahuje cholesterol a zánětlivé buňky (bílé krvinky např. lymfocyty). Nežádoucím důsledkem je jednak to, že dalším ukládáním LDL částic do plátu se tento zvětšuje do takové míry, až dojde k ucpání příslušné cévy-nejčastěji menšího průměru. Jednak může dojít k jeho prasknutí. Na prsknutém plátu se následně začne srážet krev, vytváří se krevní sraženina-trombóza. Ta se může kdykoli uvolnit. Uvolněnou krevní sraženinu nutno přejmenovat-nyní se jedná již o embolus. Embolus je nesen krevním proudem a dříve nebo později, ve chvíli kdy se dostane do cévy, kterou již nemůže projít, tak tuto ucpe.
Výsledkem je v obou případech odříznutí části nějakého orgánu od přísunu krve, tedy od kyslíku a živin, tedy způsobit její "dušení" až smrt. 

Hemoragická cévní mozková příhoda

Zde je příčina jednotná. Jde o krvácení do mozku. Významnou otázkou ale je, proč ke krvácení dojde. Zcela nejčastěji se tento typ CMP týká osob s vysokým krevním tlakem, hypertenzí. Hypertenzí jsou hodnoty krevního tlaku 140/90 a vyšší.

Vysoký krevní tlak, můžete si ho zjednodušeně představit jako velmi silný proud krve v cévách, tak tento velmi vysoký proud naráží na stěnu menších mozkových cév. Stěnu traumatizuje, postupně ji ničí, stěna se začíná zeslabovat. Důsledkem může být to, že stěna praskne a krev začne do části mozku prosakovat. Dochází opět ke zničení a tedy ztrátě funkce dané části. 


0 komentářů:

Okomentovat